10 kwietnia 2010 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego publikuje nieznane nagranie