Jak informują służby prasowe prezydenta Świnoujścia:
Miasto otrzyma w tym roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 25 % wartości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, na których zlokalizowany jest terminal. Jest to kwota około 306 tysięcy złotych. Polskie LNG płaci również podatek od gruntu. Jego wysokość objęta jest, zgodnie z ordynacją podatkową, podobnie, jak wysokości wszystkich podatków płaconych przez instytucje i osoby prywatne – tajemnicą.
Oczywiście są to kwoty nieduże w porównaniu ze spodziewanymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości ,który Polskie LNG winno odprowadzać do kasy Miasta w roku kalendarzowym następującym po roku oddania terminala do użytku. Ten szacowany jest na kwotę około 40 milionów złotych. Dla porównania, to kwota, którą miasto rocznie przeznacza na inwestycje. Nie mamy sygnałów o tym ,aby firma miała zostać z tych opłat zwolniona.gazoport-polskie-lng