Jak informują służby prasowe urzędu Miasta w Świnoujściu – Status uzdrowiska nie jest zagrożony

Miasto systematycznie prowadzi pomiary hałasu, zarówno na drogach publicznych, jak i przede wszystkim w Dzielnicy Nadmorskiej. Obliguje nas do tego ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym.

Przypominamy o tym co roku – szczególnie przed sezonem letnim -również właścicielom lokali i punktów gastronomicznych znajdujących się przy promenadzie. Zgodnie z ustaleniami, nie wolno im prowadzić działalności o charakterze rozrywkowym, zakłócającej ciszę nocną w godzinach 22.00 – 6.00.

Właściciele restauracji montują specjalne ekrany ,a po 22.00 przenoszą imprezy do wnętrza lokali. Zapis ten nie dotyczy imprez o charakterze masowym znajdujących się w harmonogramie imprez gminnych.

Analiza natężenia ruchu i poziomu hałasu w mieście trwa nadal. Zostanie ona zakończona pomiarami przeprowadzonymi w grudniu bieżącego roku.

Ostatni pomiar nastąpi w dniu 17 grudnia. Po jego zakończeniu firma prowadząca badania przedstawi nam ich wyniki, wskazując miejsca największego natężenia ruchu, poziomy hałasu w różnych punktach miasta i jego  wpływu na środowisko.

Oczywiście spodziewamy się, że w miejscach, gdzie ruch został ograniczony, jak chociażby na Hołdu Pruskiego czy Słowackiego,  natężenie hałasu znacznie spadnie.