Strefa płatnego parkowania w centrum Świnoujścia – możesz zgłaszać zastrzeżenia

Przypominamy władze naszego miasta chcą nam „zafundować” strefę płatnego parkowania w centrum Świnoujścia

Za pierwszą godzinę postoju proponowana opłata wynosiłaby 2 złote, za drugą 2,20, za trzecią 2,40, a za czwartą i każdą kolejną 2 złote. To stawki niższe, od tych, które obowiązują już od kilku lat w Strefie Płatnego Parkowania w dzielnicy nadmorskiej. Według projektu, strefa w centrum obowiązywałaby od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00, a w soboty pomiędzy 8.00 a 14.00. Podobnie, jak w dzielnicy nadmorskiej, w niedziele i dni świąteczne parkowanie byłoby darmowe.

Propozycja ulic, które weszłyby do Strefy Płatnego Parkowania w centrum miasta:
– ulica Chrobrego od Armii Krajowej do Piastowskiej
– ulica Piastowska od Chrobrego do Dąbrowskiego
– ulica Boh. Września od Chrobrego do Monte Cassino
– ulica Monte Cassino od Armii Krajowej do Piastowskiej
– ulica Armii Krajowej
– Plac Rybaka
– Plac Słowiański
– Plac Wolności
– Plac Kościelny
– ulica Dąbrowskiego
– ulica Bema
– ulica Zaułek Kościelny
– ulica Staszica od Konstytucji 3 Maja do Rybaki
– ulica Rybaki od Staszica do Wybrzeża Władysława IV
– ulica Marynarzy
– ulica Grunwaldzka od Rybaki do Marynarzy
– ulica Wybrzeże Władysława IV od Rybaki do Chrobrego

Świnoujście
Świnoujście

Wszelkie uwagi, spostrzeżenia i opinie można zgłaszać w Biurze Informacji i Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Świnoujście przy ulicy Wojska Polskiego 1/5, pokój 129, I piętro, czynne od poniedziałku do piątku włącznie w godzinach 7.30 – 15.30, adres e-mail: bik@um.swinoujscie.pl do zakończenia konsultacji społecznych, które potrwają jeszcze przynajmniej do połowy września.

Do tej pory wpłynęło niewiele opinii, co może być spowodowane trwającym właśnie okresem urlopowym. Dlatego też po wakacjach, działania konsultacyjne zostaną zidentyfikowane, wykorzystamy również inne narzędzia metodologiczne. Tak, aby dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców i uzyskać ich opinię na temat polityki parkingowej w mieście. – informuje Rober Karesus

Świnoujście
Świnoujście

Aktualne opinie, szczególnie po wprowadzonych poprawkach, dotyczących zdecydowanego obniżenia opłat za postój w SPP oraz ilości samochodów parkujących w Centrum podczas trwającego sezonu letniego, są raczej za wprowadzeniem strefy.