Samoloty wrogiego państwa Monda zaatakowały porty wojenne w Gdyni i Świnoujściu…”

„Samoloty wrogiego państwa Monda zaatakowały porty wojenne w Gdyni i Świnoujściu. Okręty Wislandii natychmiast rozpoczęły przygotowanie do wyjścia na morze i do walki” – to scenariusz szkoleń w ramach morskiej fazy ćwiczenia “Anakonda-14”.

Z Gdyni wyszły jednostki bojowe dywizjonu Okrętów Bojowych i Okrętów Wsparcia 3. Flotylli Obrony oraz jednostki przeciwminowe 13. Dywizjonu Trałowców 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Z kolei świnoujski port opuściły okręty 12. Dywizjonu Trałowców i 2. Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych 8. FOW.

Okręty z 3. Flotylli Okrętów z Gdyni zaraz po wyjściu z portu utworzyły okrętową grupę zadaniową, której celem będzie prowadzenie kompleksowej operacji obronnej od strony morza. Do zadań grupy należy między innymi utrzymanie drożności morskich szlaków komunikacyjnych, zapewniając tym samym możliwość przyjścia drogą morską wsparcia sojuszniczego. Grupa w składzie m.in. fregaty rakietowej ORP Gen. T. Kościuszko oraz korwety ORP Kaszub prowadzić będzie walkę z okrętami podwodnymi oraz z lotnictwem przeciwnika. Ponadto okręty grupy zadaniowej zwalczać będą jednostki pływające Marynarki Wojennej Mondy, w tym jej okręty bojowe oraz jednostki desantowe i transportowe. Z bazy morskiej w Gdyni wyszedł na morze również okręt podwodny ORP Kondor, który podczas ćwiczenia reprezentował będzie przeciwnika.
Z portu wojennego w Świnoujściu i w Gdyni wyszły trałowce oraz niszczyciel min z 12. i 13. Dywizjonu Trałowców. Ich zadaniem będzie zarówno oczyszczanie z min morskich akwenów podejściowych do portów oraz wyznaczonych brzegów dla wsparcia sojuszniczego, które ma dotrzeć do Wislandii drogą morską, jak również stawianie min morskich celem utrudnienia dotarcia do brzegów sił desantowych przeciwnika – Mondy. Ze świnoujskiego portu wyszły również okręty transportowo-minowe ORP Toruń i ORP Gniezno, których głównym zadaniem będzie pozorowanie sił desantowych przeciwnika.


Na lotnisko Gdyńskiej Brygady Lotnictwa MW w Gdyni Babich-Dołach przebazowano także śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych Mi-14 PŁ z Darłowa, które wspierać będą działania fregaty rakietowej i korwety w poszukiwaniu i zwalczaniu wrogich okrętów podwodnych. Wspierać je będą także operujące z tego samego lotniska załogi śmigłowca pokładowego SH-2G Super Seasprite. Z lotniska Marynarki Wojennej w Siemirowicach między innymi loty rozpoznawcze na rzecz sił własnych będą wykonywały samoloty patrolowo-rozpoznawcze Bryza.
Foto. Marcin Purman 8FOW
Źródło. http://www.mw.mil.pl/index.php?akcja=news