W czwartek, 13 lutego, w Porcie Wojennym w Świnoujściu nastąpi uroczyste przekazanie obowiązków Dowódcy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Po blisko 6 latach dowodzenia 8.FOW obowiązki zda Kontradmirał Krzysztof TERYFTER, natomiast czasowo przejmie je komandor Zygmunt BIAŁOGŁOWSKI.

W ceremonii udział wezmą przedstawiciele Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, byli dowódcy flotylli, władze administracyjne województwa zachodniopomorskiego i miasta Świnoujście oraz szefowie służb mundurowych regionu. Ceremonia przekazania obowiązków Dowódcy Flotylli rozpocznie się o godzinie 12:00 w świnoujskim Porcie Wojennym, ul. Steyera 28.


Foto. Marynarka Wojenna
Foto. Marynarka Wojenna

Kontradmirał Krzysztof TERYFTER urodził się 6 kwietnia 1958 roku w Elblągu. W 1977 roku, po ukończeniu Liceum Zawodowego rozpoczął studia na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni.

W 1982 roku został mianowany na pierwszy stopień oficerski – podporucznika marynarki. Służbę rozpoczął w 12. Dywizjonie Trałowców w Świnoujściu, gdzie dowodził działem okrętowym broni podwodnej, a następnie działem okrętowym nawigacyjnym na ORP „Mors”. W latach 1985-1989 pełnił obowiązki zastępcy dowódcy ORP „Bóbr”, by w roku 1989 zostać jego dowódcą. W 1990 roku rozpoczął służbę w Dowództwie 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu, przechodząc kolejne stanowiska służbowe. W 2004 roku został wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu 8.FOW, a trzy lata później, w 2007 roku został Zastępcą Dowódcy świnoujskiej flotylli. W 1998 roku ukończył studia podyplomowe na Politechnice Szczecińskiej. W 2004 r. ukończył podyplomowe studia operacyjno-strategiczne, a w 2008 roku podyplomowe studia Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Z dniem 1 lipca 2008 roku, objął obowiązki Zastępcy Szefa Sztabu Marynarki Wojennej w Gdyni. W dniu 3 maja 2009 roku z rąk Prezydenta RP otrzymał nominację na stopień kontradmirała. Decyzją Ministra Obrony Narodowej, z dniem 1 czerwca 2009 roku, wyznaczony został na stanowisko Dowódcy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.

Odznaczony m.in.: Morskim Krzyżem Zasługi, złotymi medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju” i „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”.

Od 1982 roku mieszkaniec Świnoujścia. Żona – Maryla (nauczyciel). Dzieci: syn Tomasz – absolwent Akademii Morskiej w Szczecinie, córka Ewa – studentka Uniwersytetu Gdańskiego. Wolne chwile wraz z żoną poświęca wspólnej pasji – turystyce górskiej. Interesuje się tematyką komputerową oraz wędkarstwem.


Foto. Marynarka Wojenna
Foto. Marynarka Wojenna

Komandor Zygmunt BIAŁOGŁOWSKI urodził się 22 lipca 1963 roku w Przeworsku na Podkarpaciu. W 1984 roku, po ukończeniu Technikum Drogowo – Geodezyjnego, rozpoczął szkolenie specjalistyczne w Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej w Ustce, służąc następnie w 3. Flotylli Okrętów w Gdyni. W 1985 rozpoczął studia na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej.

W 1989 roku został mianowany na pierwszy stopień oficerski – podporucznika marynarki i objął stanowisko asystenta okrętowego w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W 1991 roku rozpoczął służbę w 12. Dywizjonie Trałowców w Świnoujściu gdzie dowodził działem okrętowym nawigacyjnym na trałowcu ORP „JAMNO” a następnie, do 1996 roku pełnił obowiązki zastępcy dowódcy okrętu. W latach 1996 – 1997 dowodził okrętem ORP „HAŃCZA”. W 1997 roku został wyznaczony na stanowisko oficera flagowego 12. dTR, a następnie w 2002 roku na szefa sztabu jednostki. W 2003 roku rozpoczął służbę w Dowództwie 8. Flotylli Obrony Wybrzeża obejmując etat szefa sekcji operacyjnej. W latach 2006 – 2007 dowodził 12. „Wolińskim” Dywizjonem Trałowców. W 2007 roku został wyznaczony na stanowisko szefa wydziału operacyjnego w dowództwie 8. FOW. W 2001 roku ukończył studia podyplomowe w Akademii Marynarki Wojennej, a w 2004 roku kurs oficerów sztabu NATO w Hadze. Z dniem 1 listopada br., decyzją Ministra Obrony Narodowej, wyznaczony został na stanowisko Szefa Sztabu 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu i mianowany na stopień komandora.

Komandor Zygmunt BIAŁOGŁOWSKI został odznaczony m.in. złotym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, oraz srebrnymi medalami „Za Długoletnią Służbę” i „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”.

Od 1991 roku mieszkaniec Świnoujścia. Żona – Urszula. Ma trzy córki: Katarzynę, Annę i Karolinę. Wolne chwile poświęca pasji – piłce nożnej. Razem z żoną czynnie uprawiają turystykę rowerową. Jest zapalonym miłośnikiem wspinaczki wysokogórskiej. Interesuje się szeroko pojętą tematyką sportową oraz motoryzacją.