W dniu dzisiejszym podczas sesji rady miasta prezydent Żmurkiewicz wniósł projekt uchwały o uchylenie uchwały wprowadzającej opłat za przejazd mostem na wyspę Karsibór.

Szkoda że „dobry gospodarz” nie chciał słuchać mieszkańców, którzy sprzeciwiali się wprowadzeniu opłat od samego początku, media pisały, że pieniądze o których opowiadał Żmurkiewicz – 7 milionów – to fikcja i pieniądze są wirtualne.

Teraz gdy „przejrzał na oczy” – maksymalna kwota, która można odzyskać to 4 miliony 800 tyś wypłacane w ratach po 600 tys do roku 2012.

Jak powiedział Radny Bartkowiak – te 4 miliony to również wirtualna suma i z pewnością urzędy skarbowe nie zwrócą nawet tej kwoty.

Jak widać Panie Prezydencie i radni – trzeba słuchać mieszkańców – nie trzeba będzie się wstydzić za podejmowanie szkodliwych uchwał.

Panie prezydencie proszę powiedzieć jakie były dotychczas koszty podjęcie tej szkodliwej uchwały – kto za to zapłacił i dlaczego my ??

W czasie dyskusji radny Koss znalazł plusy uchylenia uchwały – miasto nie wyda 217 tysięcy na budowę punktów poboru opłat – jak widać nie tylko Wałęsa ale i SLD znajduje plusy dodatnie.

Za przyjęcie uchwały głosowało 15 radnych, 1 był przeciw – 3 wstrzymało się od głosu

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News