POLICJANT OPP W SZCZECINIE DBA O BEZPIECZEŃSTWO NAD ADRIATYKIEM

Sierż.szt. Mikołaj Wawruszczak z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie jest jednym z 14 „ambasadorów polskiej Policji” biorących udział w międzynarodowym projekcie „Bezpieczny sezon turystyczny”. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa polskich turystów, wypoczywających w kurortach nad Adriatykiem i południowym brzegiem Morza Czarnego w Bułgarii.

Od 1 lipca br. polscy policjanci po raz kolejny dbają o bezpieczeństwo polskich obywateli przebywających na wybrzeżu Chorwacji i Bułgarii. Na mocy podpisanych międzynarodowych porozumień polscy policjanci do 1 września br. będą pełnić służbę w patrolach międzynarodowych, przede wszystkim pomagając polskim turystom, którzy każdego roku wypoczywają w kurortach nad Adriatykiem i południowym brzegiem Morza Czarnego w Bułgarii. Polscy turyści są jedną z najliczniejszych nacji odwiedzających te rejony.

Rozwijanie współpracy międzynarodowej jest jednym z priorytetów polskiej Policji. Biuro Prewencji KGP od wielu lat jest organizatorem podobnych międzynarodowych inicjatyw mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszym obywatelom wypoczywającym lub pracującym poza granicami kraju. Przykładem takiej współpracy są działania podejmowane w sezonie wakacyjnym w ramach międzynarodowego projektu „Bezpieczny sezon turystyczny”.

W tym roku „ambasadorami polskiej Policji” jest 14 funkcjonariuszy reprezentujących garnizony: wielkopolski, warmińsko-mazurski, łódzki, śląski, stołeczny, mazowiecki, zachodniopomorski, dolnośląski, małopolski, świętokrzyski i podkarpacki

Współpraca ze stroną chorwacką jest już nie tylko ugruntowana, bo sięga 2010 r. kiedy to dwójka polskich policjantów po raz pierwszy pełniła służbę przez miesiąc na terenie Chorwacji, ale jest również sukcesywnie rozwijana. Obecnie w kurortach nad Adriatykiem służbę pełni dwunastka polskich policjantów.
Ponadto w 2016 r. korzystając z doświadczeń chorwackich, zapoczątkowano współpracę ze stroną bułgarską, gdzie dwóch polskich policjantów na wniosek strony bułgarskiej również do 1 września patrolować będzie plaże okolic Nesebaru na Południowym Wybrzeżu Morza Czarnego.

Zadania policjantów pełniących służbę w patrolach międzynarodowych, w odróżnieniu od tych typowych dla służby pełnionej w kraju, polegają przede wszystkim na udzielaniu pomocy polskim turystom w komunikacji z lokalną policją, asystowaniu miejscowym policjantom podczas wykonywania zadań patrolowo-interwencyjnych oraz rozwiązywaniu ewentualnych konfliktowych sytuacji. Obecność polskich policjantów ma przede wszystkim wzmocnić poczucie bezpieczeństwa polskich turystów podczas wakacyjnego pobytu nad Adriatykiem i Morzem Czarnym.
W ramach tego rodzaju służby podejmowane są działania profilaktyczne mające na celu uświadomienie turystom potencjalnych zagrożeń oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań, ale również realizowane są zadania stricte prewencyjne, takie jak kontrole drogowe, legitymowania, reakcja na popełnione wykroczenia.

Warte podkreślenia jest, iż na terenie Chorwacji obowiązuje nieco odmienny system prawny, w bieżącym roku zaś znacznie podwyższono grzywny za popełnione wykroczenia szczególnie w ruchu drogowym. Tak więc „chwila zapomnienia” może nas bardzo dużo kosztować.
Polscy policjanci są bardzo elastyczni w zakresie form pełnienia służby i stąd nie należy się dziwić, iż zobaczyć będziemy ich mogli nie tylko w klasycznych patrolach zmotoryzowanych, czy pieszych, ale również na rowerze bądź na pokładzie policyjnych łodzi patrolujących wody przybrzeżne zapewniających bezpieczeństwo żeglugi, a także osób korzystających z kąpielisk.

Doświadczenia lat ubiegłych mogą wskazywać, że być może i w tym roku polscy policjanci nie będą mieli zbyt wielu okazji do podejmowania interwencji, ponieważ Polacy odpoczywający na terenie Chorwacji i Bułgarii zwykle są bardzo uprzejmi, zdyscyplinowani i przestrzegają miejscowych norm prawnych, jak i kulturowo-obyczajowych, stąd też są grupą narodową bardzo mile przyjmowaną przez miejscową społeczność.

Podkreślić należy, że polscy policjanci współpracują z personelem dyplomatycznym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Zagrzebiu oraz Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Sofii. Dotychczasowa współpraca była bardzo wysoko oceniana przez obie strony, zapewne wynika to z faktu, że realizowane przez policjantów zadania uzupełniają się z zadaniami realizowanymi przez dyplomację.
Bieżące informacje w zakresie możliwej do uzyskania pomocy znajdują się na stronach internetowych ambasad:

http://(http://www.zagrzeb.msz.gov.pl/pl/ oraz https://sofia.msz.gov.pl/pl/p/sofia_bg_a_pl/).
Skierowanie polskich patroli pozwoliło na objęcie zasięgiem ich działań praktycznie całego wybrzeża Adriatyku. Nawiązanie kontaktu telefonicznego z polskimi patrolami jest możliwe pod następującymi numerami telefonów:

Istarski Policyjny Okręg Administracyjny (Pula)
+48 512 384 134,

Zadarski Policyjny Okręg Administracyjny (Biograd)
+48 510 788 135,

Primorsko-Gorański Policyjny Okręg Administracyjny (Rijeka)
+ 48 506 229 654,

Splicko-Dalmatyński Policyjny Okręg Administracyjny (Makarska)
+ 48 514 124 900,

Splicko-Dalmatyński Policyjny Okręg Administracyjny (Split)
+ 48 512 105 172,

Splicko-Dalmatyński Policyjny Okręg Administracyjny (Trogir)

+ 48 512 105 348.

Na terenie Bułgarii polski patrol będzie operował na terenie działania Regionalnego Dyrektoriatu w Burgas (Nesebar)
+ 48 512 105 541.

Pozostaje nam życzyć miłego wypoczynku i wielu ciekawych wrażeń na słonecznych plażach Chorwacji i Bułgarii, a polskim policjantom, aby nie mieli zbyt wielu okazji do podejmowania interwencji.

KGP/OPP Szczecin