Modelowe trasy rowerowe Pomorza Zachodniego

Najpierw samorządowcy z Wielkopolski, a teraz Dolnośląska Kraina Rowerowa chce czerpać wiedzę z doświadczeń Pomorza Zachodniego w tworzeniu tras rowerowych. Tym co szczególnie interesuje jest sposób prowadzenia inwetycji, oraz ich jakość. Wizyta była okazją do rozmów, ale i sprawdzenia zachodniopomorskich szlaków na rowerze i wycieczki z Godkowa do Siekierek.

– Nasi mieszkańcy i turyści poszukują ciekawych szlaków rowerowych. Jak widać, poszukują ich również inni samorządowcy, którzy chcą czerpać z zachodniopomorskich doświadczeń. To bardzo dobry sygnał, bo na popularyzacji turystyki rowerowej zyskają wszyscy. – mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Nawet dwa tygodnie na rowerze, na Pomorzu Zachodnim. Stworzona przez marszałka Olgierda Geblewicza wizja spójnego produktu turystycznego opartego na pasji do rowerów i turystyki aktywnej spotkała się z zainteresowaniem kilkudziesięciu zachodniopomorskich gmin i powiatów. Samorządy zdecydowały się na partycypowanie w kosztach budowy oraz utrzymania nowych szlaków, które docelowo będą liczyć aż 1120 km. Głównym źródłem finansowania inwestycji jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (85%) zarządzany przez Urząd Marszałkowski, który do inwestycji również środki z własnego budżetu (7,5%), a podobną kwotę wkład samorządu (7,5%), na terenie którego powstaje infrastruktura. W tak wypracowanym modelu funkcję lidera-inwestora, w imieniu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego pełni Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, który kilometr po kilometrze odbiera kolejne inwestycje. Ten mechanizm się świetnie sprawdza.

– W ubiegłym roku zbudowaliśmy ponad 110 km tras rowerowych, w tym ruszymy z budową i oznakowaniem kolejnych 322 km. Obecnie prowadzona jest dokumentacja projektowa dla prawie pół tysiąca kilometrów tras. Skala naszych inwestycji budzi spore zainteresowanie. – mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

O wykorzystaniu turystyki rowerowej do poznania regionu myślą kolejne samorządy. Jednym z przykładów jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów „Dolnośląska Kraina Rowerowa”, który tworzy 14 samorządów. Na początku maja na Pomorzu Zachodnim gościła delegacja starostów, wójtów i burmistrzów zrzeszonych w stowarzyszeniu.

Budowane w zachodniopomorskiem trasy rowerowe stanowią dla innych regionów przykład jakości oraz sposobu prowadzenia inwestycji. Delegacji samorządowców z Dolnego Śląska przewodził Robert Lewandowski – Burmistrz Żmigrodu, a zarazem prezes Dolnośląskiej Krainy Rowerowej. Goście wysłuchali prelekcji Wandy Nowotarskiej – Pełnomocnika Marszałka ds. komunikacji rowerowej, a także mieli okazję poznać doświadczenia Burmistrzów Morynia i Cedyni – Józefa Piątka oraz Adama Zarzyckiego.

Samorządowcy z Dolnego Śląska przejechali trasę Pojezierzy Zachodnich na odcinku stacja kolejowa Godków – Siekierki. Po drodze podziwiali sposób wykonania trasy jak i walory widokowe Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. Przejazd zakończył się przy moście w Siekierkach, gdzie wkrótce rozpocznie się inwestycja przystosowania go do ruchu rowerowego. Następnego dnia samorządowcy zapoznali się z siecią tras rowerowych po stronie niemieckiej, korzystając z promu w Gozdowicach pokonali na rowerach odcinek Gozdowice – Osinów Dolny.

Była to już druga, po przedstawicielach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, wizyta studyjna samorządowców na trasach rowerowych Pomorza Zachodniego.

Biuro Prasowe