Rodzina 500 plus w liczbach

Wojewoda zachodniopomorski podsumował 3 lata programu Rodzina 500+, który objął na Pomorzu Zachodnim 106 010 rodzin.

Od 1 kwietnia 2016 roku do końca marca 2019 do rodzin w naszym województwie trafiło ponad 2 mld 660 mln zł. Zgodnie z celem programu, te pieniądze to częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka.

– Rząd Prawa i Sprawiedliwości inwestuje w polskie rodziny, które są przyszłością naszego kraju – podkreśla wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz – Program 500+ zniwelował skrajne ubóstwo, pozwolił wielu rodzinom na realizację planów, które wcześniej były niedostępne: teraz mogą wysłać dzieci na wakacje, zapewnić im dodatkowe zajęcia, rozwijać talenty. Polskie rodziny wiedzą, jak gospodarować tymi pieniędzmi – i robią to dobrze.

Przy obsłudze programu na terenie województwa pracują 494 osoby. Około 70% wniosków składanych jest osobiście w jednostce, około 30% wniosków wpływa w formie elektronicznej.

Aktualny projekt z 19 marca 2019 r. w sprawie zmiany ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zakłada przyznanie świadczenia wychowawczego na każde dziecko do 18 roku życia – kryterium dochodowe zostanie zniesione. W związku z powyższym, liczba dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego w województwie zachodniopomorskim znacząco wzrośnie. Obecnie 142 tysiące dzieci jest uprawnionych do świadczenia wychowawczego, zaś liczba wszystkich dzieci z terenu województwa zachodniopomorskiego w wieku do 18 roku życia wynosi około 310 tysięcy dzieci.

Statystyka

Rodziny uprawnione do świadczeń wychowawczych:

Łączna liczba rodzin pobierających świadczenia wychowawcze
106 010 rodzin

w tym liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko
60 131 rodzin

Liczba dzieci, na które ustalone zostało prawo do świadczenia wychowawczego
192 272 dzieci

Liczba rodzin w województwie, które pobierają świadczenia wychowawcze na czworo dzieci
1644 rodziny

Liczba rodzin w województwie, które pobierają świadczenia wychowawcze na pięcioro dzieci
532 rodziny

Liczba rodzin w województwie, które pobierają świadczenia wychowawcze na sześcioro lub więcej dzieci
263 rodziny

Liczba rodzin, która pobierała świadczenia wychowawcze w formie rzeczowej lub w formie opłacenia usług
218 rodzin

Liczba rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko
5016 rodzin

Liczba rodzin niepełnych pobierających świadczenia wychowawcze
9908 rodzin