Jeszcze można składać wnioski do przygotowywanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyspy Karsibór.

Trwają prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyspy Karsibór. Przypominamy, że do 21 września 2018 r. każdy zainteresowany może złożyć wniosek do projektu z propozycją ustaleń dla jego nieruchomości.

Składający wniosek proszeni są o podanie swojego imienia, nazwiska i adresu, numeru działki i obrębu dla wnioskowanej nieruchomości oraz scharakteryzowanie, na czym miałaby polegać zmiana zapisów z obowiązującego planu. Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Świnoujście na adres Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście w nieprzekraczalnym terminie do 21 września 2018 r.

Obecnie dla wyspy Karsibór obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w 2007 r. W dniu 28 czerwca 2018 r. Rada Miasta Świnoujście podjęła uchwałę o opracowaniu nowego projektu planu dla części wyspy Karsibór. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioski muszą być składane po podjęciu uchwały o sporządzeniu nowego planu.

UM Świnoujście