Trzeci tydzień firma Max Bruk przeprowadza na terenie miasta czyszczenie studzienek wpustowych wody, firma ze Świnoujścia na bieżąco zajmuje się utrzymaniem miejskiej kanalizacji deszczowej.

studzienki (2)
Jest co czyścić, gdyż studzienek jest około trzech tysięcy! Akcje takie przeprowadzane są nie tylko na wiosnę kiedy do kanalizacji spływają pozimowy piach i różne zabrudzenia.

studzienki (3)
Czyszczenie studzienek wykonywane jest również każdorazowo, gdy dochodzą sygnały od mieszkańców o wadliwym funkcjonowaniu.