Strona główna » Trzeba będzie zwrócić 13 i 14 emeryturę – ZUS upomni się o pieniądze

Trzeba będzie zwrócić 13 i 14 emeryturę – ZUS upomni się o pieniądze

by Świnoujście w sieci

Trzeba będzie zwrócić 13 i 14 emeryturę – ZUS upomni się o pieniądze

Istnieje kilka sytuacji, w których osoby pobierające 13. i 14. emeryturę mogą być zobowiązane do ich zwrotu. Poniżej przedstawiam kilka kluczowych przypadków:

1. Przekroczanie progu dochodowego:

  • 13. emerytura: Zwrot przysługuje ZUS, jeśli łączna suma rocznych dochodów osoby uprawnionej przekroczy 2900 zł brutto. Wlicza się do tego m.in. emerytura, renta, świadczenia przedemerytalne, ale także inne dochody, np. z umów zlecenia czy działalności gospodarczej.
  • 14. emerytura: Wartość graniczna jest wyższa i wynosi 3500 zł brutto. Oznacza to, że zwrotu 14. emerytury muszą dokonać osoby, których łączne roczne dochody przekroczą tę kwotę.

ŚWINOUJŚCIE. SZOK, NIEDOWIERZANIE, TEGO NA ŚWINOUJSKIEJ PLAŻY NIKT SIĘ NIE SPODZIEWAŁ

2. Błędne pobranie świadczenia:

  • Czasami zdarza się, że osoby nieuprawnione pobierają 13. lub 14. emeryturę. Może to wynikać np. z pomyłki urzędniczej lub błędnego zgłoszenia danych. W takich sytuacjach ZUS ma prawo dochodzić zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

3. Zmiana sytuacji osoby uprawnionej:

  • Należy pamiętać, że prawo do 13. i 14. emerytury uzależnione jest od spełnienia określonych warunków w dniu wypłaty świadczenia. Jeśli osoba uprawniona utraci prawo do emerytury lub jej dochody przekroczą próg kwalifikacyjny po wypłacie świadczenia, ZUS może żądać zwrotu.

4. Świadome pobranie świadczenia niezgodnie z prawem:

  • W przypadku celowego działania na szkodę ZUS, np. pobrania świadczenia przez osobę nieuprawnioną, instytucja ta może dochodzić zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi.

Ważne! ZUS zawsze informuje pisemnie o obowiązku zwrotu 13. lub 14. emerytury. W dokumencie tym znajdziemy szczegółowe informacje dotyczące kwoty podlegającej zwrotowi, terminu spłaty oraz sposobu dokonania płatności.

POLACY NIE GODZĄ SIĘ NA WYSŁANIE WOJSK ZA GRANICĘ. WOJSKO MUSI BRONIĆ POLSKICH GRANIC

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do Twojej sytuacji, skontaktuj się z najbliższym oddziałem ZUS. Pracownicy instytucji pomogą Ci wyjaśnić wszelkie kwestie i uniknąć nieporozumień.

Pamiętaj, że powyższe informacje stanowią jedynie ogólne podsumowanie. W konkretnych przypadkach zastosowanie mogą mieć dodatkowe przepisy i regulacje. Dlatego w razie wątpliwości zawsze warto skonsultować się z ekspertem lub bezpośrednio z ZUS.

Fit Babcia robi formę


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Świnoujście w sieci

FREE
VIEW