NIE DOKARMIAJ DZIKICH ZWIERZĄT W MIEŚCIE

Łatwy dostęp do pożywienia to główna przyczyna coraz częstszych przypadków pojawiania się dzikich zwierząt w mieście. Problem dotyczy wielu większych i mniejszych miejscowości, także Świnoujścia.

Dokarmiane zwierzęta zatracają swoje naturalne instynkty, uzależniają się od ingerencji człowieka w ich życie i nie potrafią potem samodzielnie zdobywać jedzenia. Dlatego musimy wyeliminować dokarmianie dzikich zwierząt zarówno to celowe, jak i przypadkowe.

Pamiętaj, aby:

– nie dokarmiać dzikich zwierząt,

– zamykać śmietniki przy posesjach oraz wiaty śmietnikowe,

– nie zostawiać otwartych worków ze śmieciami obok pojemników,

– nie wyrzucać odpadków pożywienia w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

Pamiętaj, że:

– dokarmianie dzikich zwierząt jest zadaniem realizowanym przez koła łowieckie, które utrzymują „nęciska” w wydzielonych i ściśle określonych miejscach.

WOS UM Świnoujście