Komunikat w sprawie podwyżek uposażeń i wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej.

Centralny Zarząd Służby Więziennej informuje, że w czasie spotkania z partnerami społecznymi przedstawione zostały wstępne założenia zasad realizacji podwyżek uposażeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej w 2022 roku. Zakładają one, że każdy funkcjonariusz otrzyma podwyżkę uposażenia nie niższą niż 624 zł brutto (bez nagrody rocznej). Średnio podwyżka uposażenia według zaprezentowanych założeń wyniesie 637 zł brutto, a z wraz z nagrodą roczną średnio będzie wynosiła na etat funkcjonariusza ok. 690 zł brutto, czyli będzie wyższa niż w innych formacjach mundurowych.

W związku z nieprawdziwymi twierdzeniami publikowanymi w niektórych mediach oraz powielanymi przez NSZZ „Solidarność” w sprawie podwyżki oświadczamy, że nieprawdą jest informacja o rzekomym obniżeniu planowanej podwyżki dla funkcjonariuszy o prawie 30%. Dla pracowników cywilnych zgodnie z przedstawionymi przez stronę służbową wstępnymi złożeniami podwyżki wynagrodzeń wraz z wynagrodzeniem rocznym i wydatkami relacjonowanymi od wynagrodzeń, zabezpieczono środki w kwocie 606 zł brutto na etat.

Podstawą podwyżek dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej są składniki przewidziane w Ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu (…) „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021, poz. 2448) oraz waloryzacja płac wynikająca z ustawy budżetowej. Wolą Centralnego Zarządu Służby Więziennej była i jest jak najszybsza realizacja i wypłata funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Służby Więziennej podwyżek uposażeń i wynagrodzeń.

Zespół prasowy CZSW

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News