UWAGA PIECZA ZASTĘPCZA!

Od 1 stycznia 2022r. zmiana w programie rządowym „500+”

Od dnia 1 stycznia 2022 roku organem właściwym do przyjmowania wniosków, prowadzenia postępowań, przyznawania oraz obsługi programu rządowego dotyczącego przyznania świadczenia wychowawczego („500+”) jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Dodatek wychowawczy na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej zostaje zastąpiony przez świadczenie wychowawcze („500+”). Świadczenie to przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie odpowiednio: rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2022 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu nie będzie przyjmować nowych wniosków o przyznanie prawa do dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.
Rodziny zastępcze, prowadzący rodzinny dom dziecka i dyrektor placówki opiekuńczo- wychowawczej, którym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu przyznał ww. dodatki będą nadal je otrzymywać, zgodnie z wydaną decyzją, nie dłużej niż do dnia 31 maja 2022 roku. Dotyczy to również sytuacji, w których dotychczasowe decyzje wygasają przed 31 maja 2022 roku. W tym przypadku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujsciu przedłuży z urzędu prawo do dodatku wychowawczego kolejną decyzją na okres do 31 maja 2022 roku.
Jeśli dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej po 1 stycznia 2022 roku rodzina zastępcza składa wyłącznie w formie elektronicznej (poprzez platformę elektroniczną PUE ZUS) wniosek o symbolu SW-O wraz z zaświadczeniem wydanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujsćiu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (na okres świadczeniowy, który trwa do dnia 31 maja 2022 roku). Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej składa do ZUS wniosek o symbolu SW-D.
Osobie składającej wniosek i załączniki do wniosku, która nie posiada profilu informacyjnego na platformie PUE ZUS, profil ten zakłada Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Świadczenie nie przysługuje, jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji, która zapewnia nieodpłatne pełne utrzymanie: w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole.

Od dnia 1 lutego 2022 roku ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenie wychowawcze na wszystkie dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na kolejny okres świadczeniowy tj. od dnia 1 czerwca 2022 roku do dnia 31 maja 2023 roku
W sprawie świadczenia wychowawczego można otrzymać pomoc:
w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres:cot@zus.pl,
we wszystkich placówkach ZUS,
podczas e-wizyty w ZUS.

oraz na stronie internetowej:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

Jeśli jesteś rodzicem zastępczym – informacji dotyczących świadczenia wychowawczego „500+” udzielą pracownicy Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu tel. 91 322 54 83, 91 322 54 69, 91 322 54 96, pokoje 209 (II piętro), 107, 108 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 1981).
2. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 poz. 2407 ze zm.).

Doradca Klienta Świnoujście Firma: MediaExpert Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News