Narada szkoleniowo – metodyczna w 8. FOW

Szkolenie sił 8. Flotylli Obrony Wybrzeża w świetle nowowprowadzonych dokumentów oraz aktualnych wyzwań i zagrożeń, to temat narady szkoleniowo-metodycznej, która odbyła się na terenie Portu Wojennego Świnoujście, w dniu 24 listopada 2021 r.

Dzień rozpoczęto od podniesienia bandery na okręcie ORP Kontradmirał X. Czernicki w obecności wszystkich uczestników narady. Następnie Szef Szkolenia 8.Flotyli Obrony Wybrzeża kmdr Jacek Rudziński omówił główne cele oraz tematy, które zostały poruszone w trakcie jej trwania.

Narada szkoleniowo-metodyczna jest jedną z form działalności szkoleniowej służącą wymianie doświadczeń i wniosków. Jej celem jest analiza sytuacji szkoleniowej, wypracowanie wniosków i wskazanie kierunków do dalszej działalności oraz wypracowanie efektywnych metod realizacji zamierzeń szkoleniowych.

W trakcie odprawy omówiono priorytety w szkoleniu Okrętowej Grupy Zadaniowej, wymieniono doświadczenia i wnioski ze szkolenia ochotników służby przygotowawczej oraz szkolenia żołnierzy rezerwy. Przedstawiono również spostrzeżenia na temat ćwiczeń wojskowych, które realizowała w obecnym roku 8. Flotylla Obrony Wybrzeża.

W części końcowej prowadzący naradę kmdr Jacek Rudziński podsumował dyskusję, sformułował wnioski i ustalił wytyczne do działalności szkoleniowej w roku 2022.

Fot. 8.FOW


Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News