Konkurs MF: zostań Analitycznym Liderem i współtwórz politykę makroekonomiczną w MF

Druga edycja konkursu „Analityczni Liderzy” jest skierowana do studentów i absolwentów: ekonomii i finansów, matematyki, informatyki i nauk fizycznych.
Trzy tematy konkursu to makroekonomia, analiza mikrodanych i finanse publiczne.
Na najlepszych czeka 8 płatnych staży w Ministerstwie Finansów (MF).

Interesujesz się ekonomią, ekonometrią, analizą danych (Big Data) lub finansami publicznymi? Chcesz sprawdzić czy ekonomiczne teorie mają odzwierciedlenie w polskich danych albo przenalizować wpływ pandemii COVID-19 na finanse publiczne w Polsce i Unii Europejskiej? A może przeprowadzić podatkowe symulacje z wykorzystaniem mikrodanych? Jeśli na któreś pytanie odpowiadasz „tak”, to „Analityczni Liderzy” są konkursem właśnie dla Ciebie!
Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności. Rozwiąż jedno z zadań konkursowych, zostań Analitycznym Liderem i zaangażuj się w współtworzenie polityki makroekonomicznej podczas płatnego stażu w MF.
Udział w konkursie
Pracę konkursową na jeden z 3 tematów prześlij do 12 listopada 2021 r. przez formularz zgłoszeniowy.
Uwaga! praca nie może przekroczyć trzech stron formatu A4.
Dołącz CV oraz kopię dokumentu, który potwierdza status studenta/absolwenta (np. ważnej legitymacji studenckiej, zaświadczenia z uczelni potwierdzającego status studenta lub skan dyplomu ukończenia studiów).
Harmonogram konkursu
12 listopada 2021 r. – termin przesyłania zgłoszeń,
do 26 listopada 2021 r. – informacja o terminie rozmów z autorami wybranych prac konkursowych,
1-13 grudnia 2021 r. – rozmowy kwalifikacyjne,
14 grudnia 2021 r. – publikacja wyników na stronie MF gov.pl/finanse/analityczni-liderzy
Analitycznym Liderom oferujemy:
płatny staż w MF,
elastyczne terminy stażu,
możliwość pracy hybrydowej oraz przerwy na zaliczenie sesji egzaminacyjnej,
udział w pracach zespołów roboczych, które zajmują się tworzeniem założeń makroekonomicznych do polityk gospodarczych realizowanych w Polsce,
praca z unikatowymi zbiorami danych podatkowo-składowych,
praca przy złożonym modelu gospodarki polskiej wykorzystywanym do opracowania oficjalnych prognoz gospodarczych MF,
możliwość uczestnictwa w wybranych szkoleniach realizowanych przez MF oraz krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych,
możliwość tworzenia opracowań naukowych wraz z doświadczonymi pracownikami MF.
Regulamin i zadania konkursowe
Więcej informacji, w tym regulamin konkursu, zadania konkursowe i kontakt do organizatorów, jest dostępnych na https://www.gov.pl/web/finanse/analityczni-liderzy

Małgorzata Brzoza
Rzecznik prasowy
Izby Administracji Skarbowej
w Szczecinie

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News