Kolejny odcinek szlaku Via Carpatia w realizacji

13 września 2021 r. podpisano umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S19 między Iskrzynią a Miejscem Piastowym. Odcinek ten będzie miał ok. 10 km długości, a wartość umowy wynosi 365 mln złotych. Zakończenie inwestycji zaplanowano w połowie 2025 r.

W ramach zadania wybudowany zostanie nowy odcinek drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach, wraz z pasem awaryjnym. Powstaną dwa węzły drogowe: Iskrzynia i Miejsce Piastowe. Węzeł Iskrzynia połączy drogę ekspresową S19 z drogą krajową nr 19 i drogą powiatową nr 1973R, natomiast węzeł Miejsce Piastowe stanowić będzie połączenie z drogą krajową nr 28.

— Budowa szlaku Via Carpatia realizowana jest dynamicznie, czego dowodem jest dziś podpisana umowa na kolejne zadanie w ramach trasy między Rzeszowem a granicą ze Słowacją. Droga ta otworzy województwo podkarpackie i polsko-słowackie pogranicze na nowe możliwości komunikacyjne, transportowe i tym samym poszerzy potencjał gospodarczy regionu. Zwiększy również bezpieczeństwo w ruchu drogowym — powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Zakres prac obejmie także budowę obiektów inżynierskich, w tym dziewięciu mostów, trzech wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej, czterech wiaduktów nad drogą ekspresową, trzech przejść dla zwierząt oraz trzech przepustów pod trasą główną. W miejscowości Widacz droga ekspresowa poprowadzona zostanie wiaduktem nad linią kolejową nr 108 Stróże – Krościenko. Droga zostanie wyposażona również w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane lub rozbudowane zostaną drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki wodne i urządzenia melioracyjne. W celu realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem drogi w Miejscu Piastowym wybudowany zostanie obwód drogowy.

— Podpisana dzisiaj umowa jest już trzydziestą ósmą w tym roku. Dzięki temu do fazy realizacji przeszło 38 zadań o łącznej długości GDDKiA 478 km i wartości 14,6 mld złotych — powiedział Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski.

Wykonawca na projekt i roboty budowlane, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, będzie miał 36 miesięcy (do etapu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych). Wymogiem GDDKiA jest złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w terminie 10 miesięcy od podpisania umowy. Ponadto w terminie 23 miesięcy wymagane jest wykonanie robót i materiałów o wartości nie mniejszej niż 15 proc. zaakceptowanej kwoty kontraktowej.

Via Carpatia

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego północną i południową część Europy. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km długości i przebiegać będzie przez województwa podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. Na Podkarpaciu będzie miała docelowo długość ok. 169 km.

Stan realizacji S19 na Podkarpaciu:

30,2 km – oddane do ruchu (od węzła Sokołów Małopolski do węzła Rzeszów Południe),
84,5 km – dziewięć odcinków w realizacji,
54,1 km ­– cztery odcinki w przygotowaniu.

Szymon Huptyś

Rzecznik prasowy

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News