Korekty deklaracji po blokadzie STIR

Korekty deklaracji VAT-7 złożone po kontroli celno-skarbowej przez podatnika i wpłata podatku.
Kontrolowany podmiot uwzględniał w swojej księgowości tzw. „puste faktury”.
W 2020 r. zablokowano prawie 1,2 mln zł rachunku kontrolowanego podmiotu.

Pracownicy zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) ustalili, że firma z woj. pomorskiego, działającą w branży outsourcingowej, nieprawidłowo ewidencjonuje obroty. Kontrola celno-skarbowa prowadzona potwierdziła zaniżanie zobowiązań podatkowych poprzez rozliczanie „pustych faktur”.
Kontrola prowadzona przez Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy
w Szczecinie przyniosła efekt w postaci wpłaty do budżetu 1.096.785 zł. Kontrolowany podmiot złożył korekty deklaracji VAT-7, w których w całości uwzględnił stwierdzone nieprawidłowości.
W ramach procedury STIR, Szef KAS w 2020 r. dokonał blokady rachunków bankowych podatnika, na których znajdowało się 1.168.051,84 zł. Zablokowane przez Szefa KAS środki pokryły zobowiązania wynikające ze złożonych korekt deklaracji.
***
STIR to narzędzie analityczne Ministerstwa Finansów, które służy do skuteczniejszej walki z przestępczością podatkową i pozwala przeciwdziałać wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

Małgorzata Brzoza
Rzecznik prasowy
Izby Administracji Skarbowej
w Szczecinie

Świnoujście w  sieci - Obserwuj nas w Google News