Świnoujście – Dziś druga część sesji Rady Miasta Świnoujście – zobacz jakie sceny były podczas pierwszej części

Wtorek 2 lutego. Druga część sesji Rady Miasta Świnoujście.

Przewodnicząca Elżbieta Jabłońska zawiadamia, że II cześć XLII sesji Rady Miasta Świnoujście VIII kadencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w trybie zdalnym, odbędzie się 2 lutego 2021 r. (wtorek). Początek o godz. 12.00.

PORZĄDEK OBRAD

II części XLII SESJI

VIII KADENCJI RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE

Świnoujście – Przewodnicząca Jabłońska kompromituje Radę Miasta brakiem znajomości statutu – radnym puszczają nerwy – VIDEO

Wznowienie obrad.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja infrastruktury ogrodowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Granica”.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. Remont „Domu Działkowca” wraz z zagospodarowaniem terenu wokół, odnowienie pomieszczeń oraz zaadaptowanie jednego z nich na bibliotekę, naprawa ogrodzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kotwica”.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Świnoujście.

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów Raportu o stanie Gminy Miasto Świnoujście.

18. Informacja o sprawozdaniach z działalności Komisji Rady Miasta za 2020 rok oraz planach pracy komisji na 2021 rok.

19. Wolne wnioski w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji radnego.

20. Zamknięcie obrad.

#Świnoujście – Co dzieje się w gabinecie przewodniczącej Rady Miasta ?? – Zobacz co ujawnia radny !!