Foto. Mieszkaniec

Foto. Mieszkaniec

Foto. Mieszkaniec

„Planeta I” zbudowanego dla Urzędu Morskiego w Szczecinie w drodze do portu macierzystego