„Planeta I” zbudowanego dla Urzędu Morskiego w Szczecinie w drodze do portu macierzystego

Pierwsza, z dwóch tego typu, bliźniacza jednostka „Zodiak II”, została już formalnie przekazana Urzędowi Morskiemu w Gdyni i pełni swoją służbę na podległych mu akwenach.

Chrzest i uroczyste podniesienie bandery odbyło się 25 września, przy nabrzeżu Pomorskim w Gdyni.

Obydwie jednostki powstały w ramach, realizowanego przez nasz Urząd, projektu „NostriMaris – budowa dwóch wielozadaniowych jednostek pływających”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2014 – 2020.

Info Urząd Morski