Powiat Meklemburgia poinformował że zwalnia z kwarantanny pracowników przygranicznych oraz uczniów – takie zarządzenie obowiązuje do 30 listopada – jednak w każdej chwili może zostać zmieniona

„Szanowni Państwo. Powiat Vorpommern-Greifswald wydał ogólny dekret, który umożliwia dojeżdżającym do pracy i uczniom z sąsiedniej Polski na wjazd do kraju i podjęcie pracy lub uczęszczanie do szkoły.
„W celu umożliwienia wjazdu polskim specjalistom, pracownikom i studentom – pomimo deklaracji rządu RP jako obszaru ryzyka – informujemy, że są zwolnieni z normalnie obowiązującego obowiązku kwarantanny.
Dotyczy to wyłącznie osób, które nie wykazują żadnych objawów wskazujących na chorobę Covid 19. Osoby, do których odnosi się to zwolnienie, podlegają regularnym badaniom lekarskim. Wszyscy dojeżdżający i uczniowie muszą poddawać się biologicznemu testowi molekularnemu na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 raz w tygodniu, niezależnie od obecności typowych objawów choroby COVID-19.
W przypadku wystąpienia typowych objawów choroby COVID-19 należy codziennie przeprowadzić test molekularny na obecność zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
Dekret generalny wchodzi w życie następnego dnia po ogłoszeniu (sobota, 24.10. 2020) i wygasa 30.11. 2020 r. W każdej chwili podlega odwołaniu.
Zwolnienie z obowiązku kwarantanny uwzględnia interesy ekonomiczne, zarówno pracodawców z siedzibą w powiecie, jak i interesy polskich pracowników, w celu złagodzenia trudności ekonomicznych i osobistych dla zainteresowanych grup.
W przypadku uczniów zwolnienie jest również wymagane w aspekcie uzyskania świadectwa ukończenia szkoły zgodnie z przepisami.
Testy biologiczne na obecność zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 są niezbędne, aby móc wcześnie zareagować na infekcję wirusem, która może przebiegać tylko bezobjawowo (bez zewnętrznych objawów choroby). Jeśli dana osoba doświadcza jednego z typowych objawów choroby (np. ból gardła, ból głowy, bóle ciała, gorączka, kaszel i / lub zmiana smaku), odstęp między testami należy natychmiast zwiększyć do jednego dziennie.
Wymienione objawy są niespecyficzne i mogą również występować w przypadku innych chorób układu oddechowego, dlatego odstępy między testami muszą zostać skrócone, aby natychmiast wykryć jakąkolwiek infekcję koronawirusem.”

Czytamy w mediach społecznościowych prezydenta Świnoujścia

Wszystkie szczegóły – https://www.kreis-vg.de/

Od soboty, 24 października, w całej Polsce obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa. Cała Polska jest strefą czerwoną