PLANOWANE WYŁĄCZENIA – Gmina Szczecin

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Obszar Szczecin
w dniach: 2020-09-30,
w godzinach: 30 wrz 08:00 – 30 wrz 12:00
Szczecin, ul. Mglista 7, Bielańska 16, 18, 23, 25, dz.nr
203/1.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Obszar Szczecin
w dniach: 2020-09-30,
w godzinach: 30 wrz 08:00 – 30 wrz 12:00
Szczecin, ul. Bielańska 4.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Obszar Szczecin
w dniach: 2020-09-30,
w godzinach: 30 wrz 09:00 – 30 wrz 15:00
Szczecin ul. Sieradzka 19.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Obszar Szczecin
w dniach: 2020-09-30,
w godzinach: 30 wrz 09:00 – 30 wrz 15:00
Szczecin ul. Sieradzka 17, 18.