Współpraca okrętów 8. FOW z siłami 7. BOW
Mijający weekend upłynął na intensywnym szkoleniu sił 8. Flotylli Obrony Wybrzeża oraz 7. Brygady Obrony Wybrzeża na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce. Przetrenowana została między innymi operacja załadunku i wyładunku techniki wojskowej z nieprzygotowanego brzegu na pokłady okrętów.
Podczas treningu na ładownię okrętu transportowo-minowego ORP „Toruń” i kutra transportowego „851” wprowadzane były bojowe wozy piechoty BWP-1 oraz gąsienicowe transportery pływające PTS-M.
Fot: 8.FOW