Strona główna » Ponad dwie trzecie Wojsk Obrony Terytorialnej w działaniach przeciw pandemii

Ponad dwie trzecie Wojsk Obrony Terytorialnej w działaniach przeciw pandemii

by Świnoujście w sieci

Ponad dwie trzecie Wojsk Obrony Terytorialnej w działaniach przeciw pandemii

Blisko 70 proc. WOT wzięło udział w działaniach przeciw epidemii, wspierając szpitale, pobierając wymazy, transportując środki ochrony, pomagając seniorom, prowadząc patrole z innymi służbami mundurowymi – podsumowały WOT swoje dotychczasowe zaangażowanie.

We wtorek mija 90. dzień od pierwszego potwierdzonego przypadku zachorowania na COVID-19 w Polsce. Dwa dni później – 6 marca – siły zbrojne pierwszy raz od 1989 r. zaangażowały się na tak dużą skalę w działania przeciwkryzysowe. Niedługo później Wojska Obrony Terytorialnej zmieniły model funkcjonowania ze szkoleniowego na przeciwkryzysowy, a 18 marca rozpoczęły operację pod kryptonimem Odporna Wiosna.

“Ten najmłodszy rodzaj sił zbrojnych, jako pierwszy zaangażował się we wsparcie osób potrzebujących, samorządów, opieki medycznej i wielu innych instytucji. Celem tych działań jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych” – przypomniały WOT.

Do wsparcia tej formacji zostali przydzieleni podchorążowie akademii wojskowych. Słuchacze uczelni wojskowych tworzyli odwód dowódcy WOT, tworzyli także rozwiązania techniczne, np. aplikację do zdalnego zamawiania wsparcia. W szczytowym okresie działań każdego dnia w operację Odporna Wiosna było zaangażowanych 5,5 tys. członków WOT oraz podchorążych uczelni wojskowych. Od początku operacji w działaniach wzięło udział 16,5 tys. żołnierzy WOT – blisko 70 proc. tej formacji, z czego 80 proc. stanowili ochotnicy. Do działań wymagających specjalistycznego wyposażenia są delegowani wojskowi chemicy i personel szpitali polowych podległych Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, wsparcia udzielają także żandarmi i żołnierze Inspektoratu Wsparcia SZ.

Zaangażowanie poszczególnych brygad obrony terytorialnej zależało od sytuacji epidemicznej w danym województwie i od wielkości brygady. Największy współczynnik zaangażowania w działania przeciwkryzysowe – 97 proc. żołnierzy – miała 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej. W operacji uczestniczyło 85 proc. żołnierzy 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej i 83 proc. 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Jednostki były dodatkowo wspierane przez żołnierzy innych brygad obrony terytorialnej.

Jednym z głównych obszarów operacji Odporna Wiosna pozostaje wsparcie personelu medycznego. WOT wsparły 361 szpitali i 79 innych placówek medycznych, prowadząc triaż, mierząc temperaturę pacjentom i personelowi medycznemu, rozstawiając namioty i kontenery służące za polowe izby przyjęć, dowożąc posiłki, pomagając w pracach administracyjnych, transporcie, przekształcaniu placówek w jednoimienne oraz delegując wykwalifikowany personel.

Do głównych sposobów wsparcia służb sanitarnych należało pobieranie wymazów. 348 zespołów pobrało blisko 70 tys. próbek. Większość – prawie 30 tys. – od pensjonariuszy i personelu domów pomocy społecznej. Blisko 12 tys. wymazów zostało pobranych na 21 mobilnych punktach. W domach osób poddanych kwarantannie pobrano niemal 28 tys. wymazów. Żołnierze WOT i podchorążowie oddali dotychczas blisko 2,5 tys. litrów krwi.

Od początku operacji Odporna Wiosna WOT pomagają kombatantom Armii Krajowej i organizacji niepodległościowych. Różnej pomocy udzieliły 5,3 tys. weteranów i 1203 osobom powyżej 60 lat, dostarczaając im żywność i środki higieny, robiąc zakupy leków i produktów pierwszej potrzeby.

WOT uruchomiły też bezpłatną linię telefoniczną, pod którą od 18 marca do 31 maja dyżurowali psychologowie Z porad dla osób samotnych, starszych, źle znoszących izolację i odczuwających stan wzmożonego zagrożenia związanego z epidemią skorzystało blisko 6 tys. osób.

“W ramach budowania świadomości osób starszych troje przedstawicieli WOT, w tym psycholog, magister pielęgniarstwa oraz rzecznik prasowy, wzięli udział w blisko 80 audycjach na antenie Radia Maryja, odpowiadając na pytania radiosłuchaczy” – podkreśliły WOT.

Do ośrodków pomocy społecznej i organizacji non-profit z banków żywności trafiło 42 tys. ton żywności. Bezpośrednio do potrzebujących żołnierze i podchorążowie dostarczyli blisko 262 tys. paczek z żywnością, środkami higienicznymi i dezynfekcyjnymi. Wsparcie – zwłaszcza w transporcie i dystrybucji – otrzymały 173 organizacje pozarządowe, spośród których największą był Caritas.

Obsługa wniosków o wsparcie odbywała się w dużej mierze przez aplikację sieciową stworzoną przez oddelegowanych do dowództwa WOT podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej. Dotychczas z wykorzystaniem aplikacji złożono ponad 4,7 tys. wniosków o wsparcie, a liczba zarejestrowanych w niej podmiotów wynosi blisko 1,9 tys.

WOT wspierały też placówki opiekujące się osobami starszymi, zwłaszcza domy pomocy społecznej. Bezpośrednie wsparcie od WOT otrzymało 596 z 824 ośrodków tego typu. Poza pobieraniem wymazów żołnierze WOT i podchorążowie wspierają placówki opiekuńcze bezpośrednią opieką nad pensjonariuszami, przez pomiar temperatury osób wchodzących na teren obiektów, dystrybucję i wydawanie żywności, dyżury nocne, opiekę podczas spacerów z pacjentami na wózkach inwalidzkich, transport pensjonariuszy na dializy, czuwanie nad bezpieczeństwem.

Od 20 kwietnia w każdej brygadzie obrony terytorialnej działają zespoły interwencji kryzysowych, wspierane przez jednostki podległe Dowództwu Generalnemu. Do tej pory zespoły zostały użyte 63 razy; sześć placówek trzeba było ewakuować.

Żołnierze WOT pomagają także jako pracownicy administracyjni w sanepidzie. WOT i podchorążowie wspierają działania Agencji Rezerw Materiałowych przy rozładunku przylatujących do Polski transportów, rozmieszczeniu ich w magazynach, transporcie do szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i urzędów wojewódzkich w całej Polsce. Żołnierze WOT byli zaangażowali w 736 transportów, podczas których dostarczyli ponad 7,5 tys. ton towarów do 1958 miejsc dystrybucji. Żołnierze WOT wzięli udział w ponad 38 tys. wspólnych patroli z policjantami w ramach monitoringu kwarantanny oraz w 21,4 tys. patroli prewencyjnych. Po przywróceniu kontroli granicznych pomagali też Straży Granicznej. W tych działaniach uczestniczyło łącznie ponad 1,3 tys. żołnierzy WOT na 129 punktach kontrolnych oraz odcinkach patrolowania. Obecnie te zadania przejęli żołnierze wojsk operacyjnych.

Do zadań WOT należały też pomiar temperatury pasażerów samolotów przylatujących do Polski i zbieranie kart lokalizacyjnych. Łącznie sprawdzili ponad 113 tys. podróżnych przybywających blisko 1294 samolotami.

“W potrzebie nie pozostawiliśmy też +braci mniejszych+” – zaznaczyły WOT, które dostarczały żywność dla Fundacji Centaurus, znanej zwłaszcza z opieki nad końmi, oraz karmę dla kilku schronisk.(PAP)

Autor: Jakub Borowski

brw/ joz/

Tunel w Świnoujściu #KtoMożeNadMorze


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Leave a Comment

czternaście + 3 =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Świnoujście w sieci

FREE
VIEW