Działalność szkół została wznowiona w kilku formach (czterotorowo):

– zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z możliwością również zajęć dydaktycznych dla klas 1-3,

– zajęcia świetlicowe (dzieci mogą przychodzić w różnych godzinach)

– zajęcia rewalidacyjne

– konsultacje (głównie w godzinach popołudniowych)

Dlatego też pełne informacje na temat liczby dzieci, które skorzystały dziś z tych wszystkich form działalności szkół, będą zbierane z poszczególnych placówek następnego dnia, czyli jutro o godzinie 9.00.

Info UM