W dniu 12.05.2020r. o godz. 00:09 otrzymaliśmy w trybie alarmowym wezwanie do miejscowości Drawno do osoby z dusznością, gorączką i kaszlem sugerujące zakażenie koronawirusem.

Po niezwłocznym dotarciu na miejsce okazało się, iż nie ma takiego numeru domu.

Wezwanie okazało się FAŁSZYWE. Sytuacja ta spowodowała zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu choszczeńskiego, bowiem ambulans wyłączony był z potencjalnych działań na ok. godzinę.

Wówczas jeżeli doszłoby do stanu nagłego zagrożenia życia na naszym terytorium ambulans musiałby dojechać z powiatów ościennych, co doprowadziłoby do znacznego wydłużenia czasu oczekiwania na karetkę.

Osobie żartującej przypominamy, iż w obecnych czasach nikt nie pozostaje anonimowy, gdyż każdy numer telefonu jest rejestrowany.