Na terenie Miasta utworzonych jest 27 obwodowych komisji wyborczych. Do dnia 17 kwietnia 2020 r. wpłynęło 89 zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Świnoujściu, co pozwoliło na powołanie 4 komisji wyborczych.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym (określonym Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r.) Komisarz Wyborczy w Szczecinie I w dniu 20 kwietnia 2020 r. Postanowieniem Nr 36/2020 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. powołał 4 obwodowe komisje wyborcze na terenie Gminy Miasto Świnoujście.

Na podstawie § 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684, z późn. zm.) komisarz wyborczy powołuje obwodowe komisje wyborcze w składzie nie mniejszym niż 5 osób. – Informuje UM Świnoujście