Marynarze ze Świnoujścia wspierają żołnierzy „Dwunastki”

8. Flotylla Obrony Wybrzeża zawsze bardzo chętnie współpracuje z największym związkiem taktycznym naszego województwa, czyli 12. Szczecińską Dywizją Zmechanizowaną. Tym razem nasze współdziałanie ma nietypowy, zupełnie inny charakter niż dotychczas.

Już od blisko 3 tygodni gościmy na terenie Garnizonu Świnoujście żołnierzy podległych 12.DZ wydzielonych z 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego. Po decyzji o zamknięciu granic naszego kraju żołnierze ci wspierają Straż Graniczną w ochronie terenów przygranicznych.

Zorganizowali posterunki doszczelniające wszystkie tzw. „zielone przejścia graniczne” na terenie Świnoujścia oraz patrolują teren od plaży aż po wał przeciwpowodziowy nad Zalewem Szczecińskim. Natomiast 8.FOW ogólnie rzecz ujmując zajmuje się zabezpieczeniem logistycznym ich pobytu. Zabezpieczamy wszelkie potrzeby socjalno-bytowe m.in. zakwaterowanie i wyżywienie żołnierzy na terenie Komendy Portu Wojennego. Udostępniamy również miejsca, gdzie żołnierze mogą wykonać obsługę swoich pojazdów, a w razie konieczności wykonać niezbędne naprawy oraz uzupełnić paliwo.

Marynarka Wojenna