Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład sprzedaż, kupno, darowiznę
Kupujesz lub sprzedajesz samochód? Przekazujesz go komuś z rodziny jako darowiznę? Gdy już sprzedasz lub przekażesz samochód, powiadom o tym urząd. Sprawdź, jak zgłosić zbycie lub nabycie pojazdu.

PRZEZ INTERNET

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez Internet – potrzebujesz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość.

Kto może zgłosić
Zbycie zgłasza dotychczasowy właściciel pojazdu, który na przykład sprzedał pojazd albo darował go innej osobie.

Nabycie pojazdu zgłasza nowy właściciel pojazdu.

Zbycie lub nabycie zgłaszają obie strony – zarówno dotychczasowy, jak i nowy właściciel pojazdu. Osoba, która tego nie zrobi – może zapłacić karę w wysokości od 200 do 1000 złotych.

Co musisz przygotować
dane pojazdu, którego nabycie lub zbycie zgłaszasz:
markę,
typ (jeśli jest),
model – te dane znajdziesz na przykład w dowodzie rejestracyjnym, umowie kupna-sprzedaży lub na fakturze VAT, numer identyfikacyjny (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia, ramy) – znajdziesz go na przykład w dowodzie rejestracyjnym, umowie kupna-sprzedaży lub na fakturze VAT, dotychczasowy numer rejestracyjny,
dane zbywcy lub nabywcy pojazdu,
skan lub zdjęcie dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład umowę kupna-sprzedaży pojazdu albo zbycie lub nabycie pojazdu albo umowę darowizny pojazdu.

Co musisz zrobić
Przygotuj skan dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu, na przykład skan umowy kupna-sprzedaży pojazdu albo umowy darowizny pojazdu.
Kliknij przycisk: WYŚLIJ ZGŁOSZENIE.
Przeniesiesz się na stronę login.gov.pl. Wybierz sposób logowania.
Po zalogowaniu przejdziesz do formularza zawiadomienia.
Wybierz, co chcesz zgłosić: zbycie lub nabycie pojazdu.
Wpisz dane pojazdu i dołącz skan dokumentu, który potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować .
Sprawdź lub uzupełnij swoje dane.
Podaj dane zbywcy lub nabywcy.
Zaadresuj formularz zawiadomienia. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie zgłaszasz.
Sprawdź formularz zawiadomienia i podpisz elektronicznie podpisem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym.
Wyślij. Wyświetli się komunikat, że twoje zawiadomienie zostało wysłane. Na swoją skrzynkę Gov (ePUAP) dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP). Nie dostaniesz innego dokumentu urzędowego, który potwierdza złożenie zawiadomienia.

Kiedy zgłaszasz
Do 30 dni kalendarzowych od zbycia pojazdu, czyli na przykład podpisania umowy kupna-sprzedaży pojazdu albo umowy darowizny pojazdu.

Zbycie lub nabycie zgłaszają obie strony – zarówno dotychczasowy, jak i nowy właściciel pojazdu. Osoba, która tego nie zrobi – może zapłacić karę w wysokości od 200 do 1000 złotych.

Gdzie zgłaszasz
Do wydziału komunikacji urzędu właściwego dla twojego miejsca zamieszkania. Może być to:

starostwo powiatowe,
urząd miasta – jeśli pojazd jest zarejestrowany w mieście na prawach powiatu,
urząd dzielnicy – jeśli pojazd jest zarejestrowany w Warszawie.
Rozwiń tekst
Ile zapłacisz
Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać
Zgłoszenie zostanie zarejestrowane od razu, gdy pismo trafi do urzędu. Nie dostaniesz jednak oddzielnego dokumentu urzędowego, który to potwierdzi.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)