KORONAWIRUS. ZAMKNIĘTE SZKOŁY, PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKI. AKTUALNE NIEZBĘDNE INFORMACJE.

Świnoujście 11 marca 2020, godzina 16.00. Zgodnie z decyzją polskiego rządu od poniedziałku 16 marca 2020r. przez dwa tygodnie zamknięte będą wszystkie szkoły, przedszkola i żłobki w całej Polsce. W Świnoujściu w dniach 12 i 13 marca (czwartek i piątek) w publicznych placówkach tego typu prowadzone będą tylko zajęcia opiekuńcze.

Są przeznaczone tylko dla dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki. Zgodnie z decyzją polskiego rządu zalecenie dotyczy także placówek prywatnych.

Natomiast od poniedziałku 16 marca wszystkie publiczne szkoły, przedszkola i żłobki będą już zupełnie zamknięte.

– Apeluję do wszystkich Rodziców, aby dzieci spędziły ten czas w domach. Tak, jak jest to zalecane – mówił dziś podczas konferencji prasowej Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. – Aby nie chodziły po sklepach i innych miejscach, gdzie skupiają się ludzie.

Odwołane zostają także zajęcia w Miejskim Domu Kultury, OSiR Wyspiarz, zamknięte będą miejska pływalnia przy ulicy Żeromskiego, kryty kort tenisowy przy ulicy Matejki oraz Muzeum Rybołówstwa Morskiego.

Nadal obowiązuje również decyzja Prezydenta Miasta Janusza Żmurkiewicza o odwołaniu wszystkich imprez, których organizatorem lub współorganizatorem jest miasto bądź miejskie jednostki organizacyjne.

Prezydent Miasta Janusz Żmurkiewicz apeluje również do wszystkich innych podmiotów o zaniechania organizacji zajęć grupowych, szczególnie tych w zamkniętych pomieszczeniach.

WAŻNE!

Rodzice i opiekunowie dzieci do 8 lat mogą skorzystać z dodatkowego, specjalnego zasiłku opiekuńczego. W tym czasie nie będą musieli chodzić do pracy. To w sumie 14 dni przysługujące łącznie obojgu rodzicom, niezależnie od liczby dzieci. Zasiłek nie będzie wliczony w ustawowy limit opieki. Co ważne, mogą z niego skorzystać także rodzice, którzy już wyczerpali zasiłek opiekuńczy na ten rok.

Osoby, które zdecydują się na taką formę opieki nad dziećmi, otrzymają 80 procent wynagrodzenia. Dodatkowy zasiłek jest wypłacany na takich samych zasadach, jak zasiłki z ubezpieczenia chorobowego. Aby z niego skorzystać, należy złożyć oświadczenie u pracodawcy druk ZUS Z-15 A. Nie trzeba dołączać zwolnienia lekarskiego. Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku poniżej.

UWAGA!

W celu przeciwdziałania koronawirusowi pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna) – na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Rozdział 2, Art. 3).​

BIK Urząd Miasta Świnoujście

Świnoujście – Konferencja prasowa – Temat – Koronowirus