Środowisko testowe dla wysyłki JPK_V7M i JPK_V7K
 
 Do końca lutego 2020 r. planujemy uruchomienie środowiska testowego dla jednolitych plików kontrolnych: JPK_V7M (dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie) i JPK_V7K (dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie).

Celem udostępnienia środowiska testowego jest weryfikacja poprawności działania nowej bramki API. 
JPK_VAT z częścią ewidencyjną i deklaracyjną Nowy JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy:  
 od 1 kwietnia 2020 r. – obowiązkowo duże przedsiębiorstwa, zaś pozostałe dobrowolnie,
 od 1 lipca 2020 r. – obowiązkowo wszyscy podatnicy (duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy). 

Nowy JPK_VAT będzie:
 dotyczyć tylko rozliczeń podatku VAT, dokonywanych obecnie w deklaracji VAT-7 i VAT-7K,
 składany wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (chyba że 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy jest na to czas do pierwszego dnia roboczego).

Będą obowiązywać dwa warianty JPK_VAT:
 JPK_V7M – dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i
 JPK_V7K – dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.
  

Małgorzata Brzoza
Rzecznik prasowy
Izby Administracji Skarbowej
w Szczecinie