Przeterminowane pobyty i nielegalna praca

26 cudzoziemców musi opuścić Polskę po kontrolach legalności pobytu i zatrudnienia przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej. W 17 przypadkach powodem był przeterminowany pobyt obcokrajowców.

Postępowania administracyjne, które skutkowały wystawieniem decyzji zobowiązujących do powrotu, przeprowadzili w ostatnim tygodniu funkcjonariusze z placówek Straży Granicznej w Elblągu, Gdańsku, Kołobrzegu, Władysławowie, Szczecinie i Krynicy Morskiej. Wśród kontrolowanych było 18 obywateli Ukrainy, 3 Gruzji, 2 Paragwaju oraz obywatele Mołdawii, Białorusi i Rosji. Strażnicy graniczni ustalili, że 17 osób przeterminowało pobyt w Polsce, 7 nielegalnie pracowało. Wobec pozostałych cudzoziemców stwierdzono przypadki przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom i braku ważnej wizy.

Ponowny ich wjazd do Polski będzie możliwy po upływie terminu orzeczonego czasowymi zakazami wynoszącymi od 6 miesięcy do 3 lat.

 

Straż Graniczna