Kolejna ulica na Warszowie do przebudowy

Do 21 listopada firmy budowlane mogą składać oferty na wykonanie przebudowy ul. Modrzejewskiej na Warszowie. Zmodernizowana zostanie cała ulica na odcinku 375 m.

Przeznaczona do przebudowy ul. Modrzejewskiej jest zbudowana z trylinki, czyli nawierzchni najczęściej stosowanej do budowy dróg tymczasowych. W wielu miejscach jest zapadnięta. Po deszczach tworzą się kałuże. Płyty są uszkodzone.

W ramach przebudowy planowane jest m.in wybudowanie nowej kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicy (obecnie lampy zamontowane są na jej części na starych, betonowych słupach ulicznych).

Zakres robót obejmuje wykonanie robót branży:

drogowej m.in. wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej typu behaton koloru grafitowego, odtworzenie istniejącego chodnika;
sanitarnej m.in. przebudowa kanalizacji deszczowej, wykonanie ścieku przykrawężnikowego;
elektrycznej m.in. przebudowa oświetlenia ulicznego;
zagospodarowanie terenu wraz z niezbędnymi wycinkami krzewów;
wprowadzenie stałej organizacji ruchu.
Więcej o przetargu:

http://bip.um.swinoujscie.pl/przetarg/28161/wim-271-1-34-2019