Dnia 24 października 2019 odbyło się pasowanie pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 im. Mieszka I w Świnoujściu. W uroczystości wzięli udział uczniowie pięciu klas pierwszych, rodzice, dziadkowie oraz Dyrekcja SP6 i nauczyciele-wychowawcy.

Apel rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu państwowego. Pierwszaki zademonstrowały wówczas płynną znajomość tekstu Mazurka Dąbrowskiego.

Następnie Pani Dyrektor Sylwia Szostak wygłosiła wzruszające przemówienie, w którym przypomniała najmłodszym uczniom swojej szkoły ich dotychczasowe debiuty; pierwsze słowa, pierwsze kroki, pierwszą czekoladę i pierwsze przyjaźnie w przedszkolu aż po pierwszy dzień w szkole, udzielając przy tym rad , jak postępować w szkole, by pobyt tutaj był radosny i pożyteczny.

Potem na scenę wkroczyły pierwszaki, które zademonstrowały, po raz pierwszy w szkole, swoje talenty recytatorskie. Punktem kulminacyjnym przedstawienia było efektowne wkroczenie na salę patrona szkoły –Mieszka I (w tej roli Maciek Ruciński) wraz z małżonką Dobrawą (Ania Leśniewska) w pięknych, teatralnych kostiumach. Książęcej parze towarzyszyli średniowieczni wojowie.

Mieszko I wypytał uczniów o ich tożsamość narodową ,posługując się wierszem W. Bełzy „Kto Ty jesteś ?” Wszystkie pierwszaki udzielały gromkich i prawidłowych odpowiedzi.

Po zdanym „ egzaminie” wezwała klasy pierwsze do ślubowania, po którym nastąpił akt pasowania na uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Świnoujściu.

Na zakończenie uczniowie otrzymali od Pani Dyrektor pamiątkowe dyplomy, za co dzieci podziękowały, wręczając Dyrekcji i wicedyrektorkom kwiaty.

el.