Przypomnijmy – że dziś Miasto Świnoujście otrzymuje niemal 40 milionów złotych rocznie do budżetu miasta z Gazoportu.

Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję o dofinansowaniu kwotą 130 mln euro rozszerzenia funkcjonalności terminalu LNG w Świnoujściu – poinformowała w piątek Komisja Europejska. Pieniądze będą pochodzić z budżetu UE na lata 2014 – 2020.

KE zatwierdziła plan rozbudowy terminala LNG w Świnoujściu
Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z zasadami UE dotyczącymi pomocy państwa, polskie plany zwiększenia zdolności regazyfikacyjnych terminala…

zobacz więcej
Komisja przypomniała, że terminal otrzymał już wsparcie w wysokości 224 mln euro z unijnego budżetu na lata 2007–2013. Teraz zdecydowała o rozszerzeniu finansowania rozbudowy instalacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z budżetu na 2014–2020.

Obecnie terminal w Świnoujściu ma moc regazyfikacyjną 5 mld metrów sześciennych gazu rocznie. Po rozbudowie zwiększy się ona do 7,5 mld metrów sześc. rocznie.

Czytaj więcej …