Jest przetarg na przebudowę Parku Zdrojowego

Do dnia 28 sierpnia czekamy na oferty firm wykonawczych, które są zainteresowane rewaloryzacją Parku Zdrojowego w części zachodniej, znajdującej się pomiędzy ulicami: Bolesława Chrobrego i Bolesława Krzywoustego.

Inwestycja pod nazwą „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu – sektor 1” podzielona jest na dwie części.

Część I obejmuje, wykonanie zagospodarowania terenu i zieleni oraz małej architektury w Parku Zdrojowym,

– zagospodarowanie terenu zabytkowego Parku Zdrojowego poprzez wykonanie nowych nawierzchni alei spacerowych,

– wykonanie altany koncertowej,

– przebudowę fontanny „poidełko dla ptaków”,

– przebudowę placu koncertowego i placu zabaw,

– montaż nowej małej architektury (ławki, śmietniki, stojaki na rowery),

– wykonanie nowego oświetlenia parku,

– zagospodarowanie zieleni (cięcia sanitarne, kształtowanie koron drzew, wycinka) oraz nasadzenie nowych drzew, krzewów oraz roślin ozdobnych zgodnie dokumentacją projektową,

Część II obejmuje „Wykonanie melioracji Parku Zdrojowego w Świnoujściu”.

W ramach niniejszego zamówienia realizowane będą melioracje w północnej części sektora 1 – tj.: – wykonanie zbiornika retencyjnego, rowów odwadniających, przepustów, studni i wylotów. Wykonanie przepompowni wód odwodnieniowych wraz z szafką zasilająco sterowniczą pompowni.

Wyłonieni w przetargu wykonawcy będą mieli 9 miesięcy na realizację części I i 6 miesięcy na część II.

Szczegóły dotyczące przetargu można znaleźć pod adresem: http://bip.um.swinoujscie.pl/przetarg/27642/wim-271-1-35-2019