12 ZAWIADOMIEŃ O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO

Do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęło już 12 zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego.

7 spośrod nich to komitety wyborcze partii politycznych. Pozostałe 4 komitety to komitety wyborcze wyborców, a 1 to koalicyjny komitet wyborczy. Więcej na ten temat w serwisie wybory.gov.pl.

Przypomnijmy, w ostatni piątek (9.08.2019 r.) zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezydent RP Andrzej Duda wyznaczył w nim datę wyborów parlamentarnych na niedzielę 13 października 2019 r.

Załącznikiem do rozporządzania jest kalendarz wyborczy, określający dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych.

Postanowienie weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 9 sierpnia 2019 r.

Z chwilą ogłoszenia w Dzienniku Ustaw postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oficjalnie ruszyła kampania wyborcza.

Warto jednak pamiętać, że komitety wyborcze mogą prowadzić agitację wyborczą, a więc publicznie nakłaniać lub zachęcać do głosowania w określony sposób, od dnia przyjęcia przez właściwy organ zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego na zasadach, w formach i w miejscach, określonych przepisami kodeksu.

PKW