ŚWIĘTO POLICJI W CHOSZCZNIE

W Sali Widowiskowej Choszczeńskiego Domu Kultury odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji. W uroczystości wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzki Policji w Szczecinie, insp. Piotr Ostrowski, przedstawiciele władz samorządowych oraz służb i instytucji działających na terenie powiatu. Komendant oraz zaproszeni goście złożyli funkcjonariuszom i pracownikom serdeczne życzenia oraz podziękowania za służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie nadkom. Ryszarda Derlagę Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji – insp. Piotrowi Ostrowskiemu.

Komendant Powiatowy Policji w Choszcznie – insp. Kazimierz Piotrowski podkreślił trud policyjnej służby, dzięki której wciąż rośnie zaufanie społeczne i poczucie bezpieczeństwa. Oprócz życzeń dla policjantów i pracowników jednostki, Komendant podziękował również wszystkim osobom, które od wielu lat wspierają policyjne działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Akty mianowania na wyższe stopnie policyjne wręczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Piotr Ostrowski w asyście Komendanta Powiatowego Policji w Choszcznie insp. Kazimierza Piotrowskiego.

Na stopień nadkomisarza mianowano: Tomasza Bodnara. Na stopień komisarza mianowano: Pawła Kasińskiego. Na aspiranta sztabowego mianowano: Krzysztofa Balickiego i Janusza Szymkowiaka. Na stopień starszego aspiranta mianowano: Krzysztofa Lacha i Kornela Białkowskiego. Na stopień aspiranta mianowano: Justynę Wińczyk. Na stopień młodszego aspiranta mianowano: Dariusza Fieńkę, Pawła Pacholaka i Ireneusza Rychlińskiego. Na stopień sierżanta sztabowego mianowano: Annę Brzezińską, Rafała Działaka, Marcina Felusiaka, Krzysztofa Krynickiego, Piotra Pencaka i Grzegorza Żabskiego. Na stopień starszego sierżanta mianowano: Monikę Czarnik, Piotra Leśniaka, Dawida Pakułę, Magdę Keplin i Aleksandrę Matwiejko. Na stopień sierżanta mianowano: Marcina Kotniewicza, Mateusza Miedzika i Wojciecha Patera. Pierwszy w swojej policyjnej karierze awans na stopień starszego posterunkowego otrzymali: Dawid Gołębiewski i Arkadiusz Karmelita.

Ponadto Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie postanowił wyróżnić pamiątkowym ryngrafem pracowników Policji, którzy w trakcie swojej wieloletniej pracy wykazali się zaangażowaniem i wzorowym wykonywaniem obowiązków służbowych: Panią Karolinę Garbicz oraz Panią Adriannę Kowalską.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2019 roku za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej została nadana Złota Odznaka „Zasłużony Policjant” nadkom. Jakubowi Zarębie oraz Srebrne Odznaki „Zasłużony Policjant” nadkom. Ryszardowi Derladze i asp. szt. Jarosławowi Kmetykowi. Odznaki zostały wręczona podczas Wojewódzkich Obchodów Święta Policji w Wałczu.

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, za szczególny wkład pracy, sumienność, zaangażowanie i wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, postanowił wyróżnić nagrodą motywacyjną w formie pieniężnej: asp. szt. Cezarego Piekarka, asp. Damiana Bryzka, mł. asp. Mariusza Janika.

Decyzją Prezydium Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów z dnia 30 września 2018 roku nadano Krzyż Niepodległości z gwiazdą kl. I za wybitne zasługi patriotyczne i działalność dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Panu insp. Ireneuszowi Winnickiemu – Komendantowi Powiatowemu Policji w Gryfinie.

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów z okazji Jubileuszu 45-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy OPP w Szczecinie wyróżniło Pana nadkom. Jakuba Zarebę.

Decyzją Kapituły Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji, Medal 100. rocznicy Powstania Policji Państwowej za zasługi dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji otrzymali: Pan Łukasz Janiszewski, Pani Beata Grącik i Pani Joanna Stanioch.

Policja Choszczno