Kolejne kontrole legalności pobytu i pracy

Brak wiz i wykorzystany dopuszczalny czas pobytu w Polsce to główne powody decyzji zobowiązujących do powrotu cudzoziemców, których skontrolowali w ubiegłym tygodniu funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Kontrole legalności pobytu i zatrudnienia przeprowadzili funkcjonariusze z placówek w Gdańsku, Świnoujściu, Gdyni, Kołobrzegu, Ustce, Elblągu i Szczecinie. W ich wyniku 22 cudzoziemców musi opuścić Polskę. Wśród nich jest 12 obywateli Ukrainy, 4 Uzbekistanu, 2 Gruzji i Mołdawii oraz Hindus i Białorusin. Strażnicy graniczni ustalili, że 11 osób nie miało ważnych wiz lub innych dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu, a 9 przeterminowało pobyt w Polsce. Poza tym stwierdzono dwa przypadki nielegalnego wykonywania pracy. Ponowny wjazd do Polski cudzoziemców możliwy będzie po upływie terminu orzeczonego czasowymi zakazami wynoszącymi od 6 miesięcy do 3 lat.

Straż Graniczna