Prawo.pl: od września wzrosną zarobki nauczycieli

Wzrost minimalnych pensji nauczycielskich o 244 – 334 zł przewiduje projekt rozporządzenia przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wyższe uposażenia będą wypłacane od 1 września

Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym (ok. 96 proc.) po podwyżce wyniesie:nauczyciela stażysty – 2 782 zł, nauczyciela kontraktowego – 2 862 zł,nauczyciela mianowanego – 3 250 zł,nauczyciela dyplomowanego – 3 817 zł.

W uzasadnieniu projektu MEN podkreśla, że: „nauczyciele są grupą zawodową, która wykonuje pracę o szczególnej roli, dlatego też podejmowane są różnorodne działania mające na celu w szczególności podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela.

Jednym z takich działań jest podniesienie wysokości wynagrodzeń nauczycieli”.MEN wyjaśnia też, że zawarta w Nowelizacji Karty Nauczyciela minimalna kwota dodatku za wychowawstwo dotyczy również nauczycieli przedszkoli, a nie jak interpretowano, wyłącznie pedagogów szkolnych. W świetle obowiązujących przepisów, do uzyskania dodatku funkcyjnego, uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy. Jak wynika z orzecznictwa sądów pracy w sprawach dotyczących uprawnień do dodatku funkcyjnego, upowszechniła się interpretacja, że dodatek ten przysługuje także nauczycielowi przedszkola opiekującemu się oddziałem przedszkolnym.

Pełen tekst artykułu: https://www.prawo.pl/oswiata/minimalne-wynagrodzenie-nauczycieli-i-dodatek-za-wychowawstwo-od,447047.html

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP