Strona główna » 500 + w Świnoujściu – przeczytaj

500 + w Świnoujściu – przeczytaj

by Świnoujście w sieci

Świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019r.

W związku ze zmianą przepisów dotyczących programu „Rodzina 500 +” na pierwsze dziecko, które weszły w życie 1 lipca 2019 r. zachęcam do składania e-wniosków za pomocą portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej.

Świadczenie wychowawcze jest przyznawane na wniosek, który można składać od 1 lipca 2019 r. drogą elektroniczną lub od 1 sierpnia 2019 r. tradycyjnie, w formie papierowej w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Wniosek może złożyć rodzic, opiekun prawny sprawujący opiekę i wspólnie zamieszkujący z dzieckiem do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Nie jest wymagane zasądzenie alimentów na dziecko w przypadku osoby samotnie wychowującej to dziecko.

Ograniczenia wynikające z treści art. 8 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.) tj.: dotyczące pozostawania przez dziecko w związku małżeńskim, przebywania dziecka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej, otrzymywania przez pełnoletnie dziecko świadczenia wychowawczego na własne dziecko oraz związane z przysługiwaniem świadczenia o podobnym charakterze za granicą i stosowaniem przepisów o koordynacji przepisów zabezpieczenia społecznego lub dwustronnych umów międzynarodowych pozostają bez zmian.

Kwota świadczenia nie zmieni się i wynosi 500,00 zł na każde dziecko miesięcznie.

W sprawach wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych od 1 lipca br. prawo do świadczenia ustalane będzie na okres do 31 maja 2021 r.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku beneficjenci otrzymają informację o przyznaniu świadczenia:
– osoby, które we wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego podadzą adres poczty elektronicznej, otrzymają informację o przyznaniu świadczenia drogą elektroniczną ze skrzynki MOPR o adresie plus500@mopr.swinoujscie.pl. Na tą wiadomość nie należy odpowiadać;
– osoby, które we wniosku nie podadzą adresu poczty elektronicznej będą mogły odebrać informację osobiście w siedzibie MOPR ul. Dąbrowskiego 4, w pokoju 222B (II piętro) w godzinach 8:00 – 15:00.
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. prawo do świadczenia ustala się począwszy od 1 lipca 2019r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane. Oznacza to, że przyznane świadczenia będą wypłacane z wyrównaniem od lipca br.
Wnioski będą wydawane i przyjmowane od 1 sierpnia 2019 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przy ul. Dąbrowskiego 4 w dni powszednie w godzinach 7.30 – 15.30 w pokoju 222B, nr tel. 91 32 25 489,
Terminy rozpatrywania wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych i ich wypłaty są następujące:
– wnioski z lipca i sierpnia 2019r. – do dnia 31 października 2019r.,
– wnioski z września 2019r. – do dnia 30 listopada 2019r.,
– wnioski z października 2019r. – do dnia 31 grudnia 2019r.,
– wnioski z listopada 2019r. – do dnia 31 stycznia 2020r.,
– wnioski z grudnia 2019r. i stycznia 2020r. – do dnia 29 lutego 2020r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu

Tunel w Świnoujściu #KtoMożeNadMorze


eswinoujscie w Google News - obserwuj nas - Świnoujście w sieci

Zobacz również

Leave a Comment

czternaście − 14 =

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Świnoujście w sieci

FREE
VIEW