24 cudzoziemców naruszyło prawo, muszą stąd wyjechać

W ostatnim tygodniu funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej wystawili 24 decyzje zobowiązujące cudzoziemców do powrotu.

Głównymi przyczynami przeprowadzonych postępowań były przeterminowane pobyty.

Polskę musi opuścić 15 obywateli Ukrainy, 5 Gruzji oraz Białorusin, Irańczyk, Mołdawianin i Azerbejdżanin.

Strażnicy graniczni ustalili, że 16 osób przeterminowało pobyt w Polsce, a 3 nie miały ważnych wiz lub innych dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu.

Stwierdzono również 3 przypadki nielegalnego wykonywania pracy.

Dane 2 obywateli Ukrainy figurowały w wykazie cudzoziemców, których pobyt w Polsce był niepożądany.

Wszystkim cudzoziemcom wystawiono decyzje zobowiązujące do powrotu z zakazem ponownego wjazdu na okres od 6 miesięcy do 3 la