Wielki Czwartek – dziś – jak co roku – żołnierze Legionu Hiszpańskiego w procesji niosą krzyż Chrystusa od Dobrej Śmierci.
Żołnierze niosą na ramionach krzyż i śpiewają swój hymn: „Oblubieniec śmierci”.