Nauczyciele nie otrzymają wynagrodzenia za strajk – jest wykładnia RIO

Regionalna Izba Obrachunkowa oficjalnie potwierdziła, że nauczyciele biorący udział w strajku nie mogą otrzymać wynagrodzenia, a jednostki samorządowe, które „wyłamią się z dyscypliny finansów publicznych (…) poniosą konsekwencje”.

Wielu nauczycieli znowu dało się nabrać na kwieciste wypowiedzi polityków – którzy zapewniali, że nie ma przeszkód aby wypłacić wynagrodzenie za dni strajku.

Dziś sprawa jest jasna: nauczyciele biorący udział w strajku nie mogą otrzymać wynagrodzenia,

Ostrzeżono również samorządy, aby nie próbowały wypłacać strajkującym nauczycielom wynagrodzenia innymi metodami. Jak wskazano, będzie to „naruszenie dyscypliny finansów publicznych”, które „wiąże się z ponoszeniem odpowiedzialności z tego tytułu”.