26 lutego 2019 r. na pokładzie promu Polonia odbyło się kolejne szkolenie uczniów naszej szkoły. Szkolenie przeprowadzono dla klasy I a w zawodzie technik hotelarstwa. Na początku uczniowie zostali zapoznani przez F&B Managera ze schematem i podstawowymi zadaniami działu hotelowego m/f Polonia. Następnie Reception Supervisor przedstawił główne zadania recepcji i zasady funkcjonowania systemu rezerwacji Cliff. Zwiedzając dział housekeepingu uczniowie poznali standardy kabin na promie. Na koniec odbyło się szkolenie w restauracji. Tematem była ogólna charakterystyka restauracji, wymagania serwisu a’la carte oraz podział win wraz z informacjami o temperaturze ich serwowania i doborze szkła.