Komunikat szpitala MSWiA w Szczecinie w sprawie odry:

W związku z pojawieniem się na terenie SPZOZ MSWiA w Szczecinie zachorowań na odrę placówka podjęła wszelkie przewidziane w takiej sytuacji działania.

W szpitalu wprowadzono szczególny rygor sanitarny.

Nie odnotowano zachorowań wśród pacjentów.

W szpitalu, zgodnie z procedurami sanitarnymi, działa zespół ds. zapobiegania i zwalczania zakażenia wirusem odry.

Podejmuje on wszelkie przewidziane w takiej sytuacji działania. Z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów wprowadzono szczególny rygor sanitarny. Przyjmowanie nowych pacjentów do szpitala jest ograniczone. Do 18 stycznia 2019 r. wstrzymano wypisywanie pacjentów do domu.

Obecnie przygotowywane są rozwiązania, które w sposób bezpieczny zapewnią jak najszybsze przywrócenie płynnego udzielania świadczeń medycznych w szpitalu. Oczywiście nie są w tej sytuacji możliwe odwiedziny osób przebywających w szpitalu.

Od chwili uzyskania wiadomości o pierwszym zachorowaniu na odrę w szpitalu prowadzone są czynności epidemiologiczne. Lekarze kwalifikują pracowników do szczepienia, wykonuje się też badania poziomu przeciwciał odrowych.

Aktualnie zanotowano 7 zachorowań i podejrzeń odry wśród pracowników szpitala. Nie odnotowano zachorowań wśród pacjentów.

Do szpitala w Szczecinie udaje się dr n. med. Maciej Kisiel, Główny Inspektor Sanitarny MSWiA. Na miejscu, zgodnie z poleceniem Jarosława Pinkasa, Państwowego Głównego Inspektora Sanitarnego, będzie również Izabela Kucharska, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego. Eksperci wspomogą działania szpitala w związku z zachorowaniami na odrę.

Dyrektor Szpitala MSWiA przeprasza wszystkich pacjentów za czasową niedostępność do planowanych świadczeń medycznych i dołoży wszelkich starań, aby nastąpiło możliwie niezwłoczne przywrócenie jego funkcjonowania w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo przyjmowanych pacjentów.

Dyrektor Szpitala podjął również rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział w Szczecinie w celu zapewnienia alternatywnego dostępu do świadczeń medycznych w innych jednostkach służby zdrowia na terenie Szczecina