– Dobry nauczyciel jest jak drogowskaz dla młodego człowieka – mówił dziś Prezydent Miasta Janusz Żmurkiewicz do nauczycieli i pracowników administracji na spotkaniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

– Nie tylko przekaźnikiem wiedzy, ale wychowawcą, który kształtuje u uczniów także wartości moralne: sprawiedliwość, kreatywność, rzetelność, uczciwość, odpowiedzialność, szacunek i tolerancję dla innych.

Jak co roku, święto jest okazją do nagrodzenia nauczycieli medalami oraz wręczenia nominacji na stopień nauczycielski. W tym roku Prezydent RP Złote Medale za Długoletnią Służbę przyznał czterem świnoujskim nauczycielom, kolejnych sześciu otrzymało srebrne, a czterech – brązowe. Medale Komisji Edukacji Narodowej, przyznawane przez Ministra Edukacji Narodowej, otrzymało również czterech nauczycieli, a nagrody Prezydenta Miasta Świnoujście – dwudziestu czterech.

Dziesięciu nauczycieli odebrało nominację na stopień nauczyciela dyplomowanego, a czterech – mianowanego.

Wszystkich serdecznie gratulujemy.